Konektorë audio 2.5mm/3.5mm/6.3mm nga priza e telefonit